Om Ulle Lebahn

Jeg brænder for at gøre op med en tendens til at have fokus på problemer og begrænsninger ift. hvad og hvordan du spiser. Det handler ikke om ernæring. Det handler om at få alle til at forstå, at vi OGSÅ ved bordet er selvstændige væsener og skal respekteres som sådan:Jeg vil hjælpe familier til et bedre liv, hvor maden bliver spist med glæde i en hyggelig stemning omkring bordet.

  • Jeg vil give familier mulighed for et liv uden frustrationer med mad, uden behov for at styre og kontrollere. Et liv, hvor det enkelte barn gradvist udvikler sin selvstændighed – også ved spisebordet.

  • Jeg vil udbrede kendskabet til sansemotoriske spiseproblemer, så det bliver kendt og anerkendt. Jeg ser en udvikling i forhold til anerkendelse, idet jeg nu får henvendelser fra kommuner, som ønsker jeg skal hjælpe dem med børn, de ikke selv har kompetencer til at behandle. Jeg støtter op om denne udvikling ved at formidle viden omkring sansemotoriske problematikker og udvikling af mere hensigtsmæssige spisemønstre. Det er en indsigt, som er vigtig at give til forældre, pårørende og fagpersoner – det er alt lige fra dagplejer, tandplejere, pædagoger, skolelærer, plejeforældre, sundhedsplejersker til sygeplejersker og læger på sygehusene.Når det anerkendes vil vi på nye måder få mulighed for at kunne give den behandling, der virker på lang sigt.

I 2013 tog jeg springet og er nu privatpraktiserende på fuld tid. Det er skønt at kunne bruge al min arbejdstid på det, jeg brænder allermest for.

Lebahn har egne kliniklokaler i Kolding, men som ejer og leder prioriterer jeg, at firmaet har en landsdækkende funktion. Jeg tager på hjemmebesøg og behandler således børnene i de trygge hjemlige omgivelser.

Du kan kontakte Lebahn her.